Zhruba 40 % krevní plazmy, která se používá k výrobě léků pro pacienty v Evropě, poskytují dárci z USA

18. 9. 2023

Interview s Maartenem Van Baelenem, ředitelem PPTA Europe a odborníkem na plazmu a léčiva z lidské plazmy.

  1. Maartene, mohl byste prosím krátce představit Vás a sdružení PPTA našim čtenářům? 

Jmenuji se Maarten Van Baelen a jsem výkonný ředitel PPTA Europe. Jsem původem lékárník, takže přístupnost léků pacientům je problematika, která je mi velmi blízká.

Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) je dynamické obchodní sdružení, které reprezentuje jedinečný sektor biologického a biotechnologického průmyslu. PPTA zastupuje více než 1000 odběrových center lidské plazmy v Severní Americe a Evropě, stejně jako výrobce terapií plazmatickými proteiny, které zachraňují lidské životy. Naši členové produkují přibližně 80 % terapií plazmatických proteinů v USA a 60 % těch vyráběných v Evropě.

  1. Jak se díváte na současnou situaci pacientů v EU, kteří jsou léčeni přípravky z plazmy (PDMP)?

Evropské země se aktuálně potýkají s nedostatkem plazmy, kterou potřebují k výrobě léčivých přípravků, jež odpovídají potřebám jejich pacientů. V současné době získáváme plazmu jednak z domácích, jednak z dovážených odběrů. Zhruba 40 % tohoto životodárného materiálu, který se používá k výrobě léků z plazmy pro pacienty v Evropě, je poskytováno dárci v USA, kteří dostávají kompenzaci. V Evropě se dnes většina zemí řídí zásadou dobrovolného neplaceného dárcovství, kdy dárci mohou získat náhradu vzniklých nákladů nebo pevně stanovený příspěvek, který zohledňuje úsilí spojené s darováním plazmy. Rakousko, Česká republika, Německo a Maďarsko mají podmínky, jež povolují různé typy kompenzací pro dárce. Pevná sazba pokrývá finanční i nefinanční ztráty související s darováním a je pro dárce finančně neutrální.

V nadcházejícím desetiletí budou evropské země svědky zvýšené potřeby léčivých přípravků pocházejících z plazmy k léčbě řady vzácných onemocnění a kritických zdravotních stavů. Zatímco poptávka po krevních složkách pro transfuzi zůstává relativně stabilní, průzkum Evropské komise (2014) ukazuje, že zájem o deriváty plazmy ročně roste přibližně o 6 %.

Populace pacientů, které tyto medikamenty z plazmy mohou léčit, v posledních letech stabilně roste, a to ze čtyř důvodů: 1) více lidí je diagnostikováno s onemocněními díky vyšší přesnosti lékařské diagnostiky, 2) více pacientů je diagnostikováno v raném stádiu nemoci, 3) lidé, jimž tato léčba pomáhá, žijí déle, 4) existuje více klinických důkazů o přínosech těchto terapií pro pacienty. Abychom mohli uspokojit tento předpokládaný nárůst poptávky po léčivých přípravcích z plazmy a darované plazmě potřebné k jejich výrobě, budou muset zákonodárci v resortech zdravotnictví zavést strategie, jež zajistí bezpečné a stabilní dodávky této krevní složky.

  1. Jaké změny ve prospěch pacientů z EU očekáváte v souvislosti s připravovanou novou směrnicí EU? 

Revize stávající směrnice Evropské unie o krvi, tkáních a buňkách znamená příležitost posílit tento legislativní rámec a podpořit nové přístupy, které v celé Evropě zvýší odběr plazmy, jež je potřebná k výrobě léčivých přípravků.

Původní legislativní rámec EU pro krev a krevní složky nebral ohled na nutnost zvyšování odběru plazmy. Rostoucí klinická potřeba léčivých přípravků z plazmy a zvyšující se závislost na plazmě z USA vyžadují změnu politiky v tom, jak odebíráme plazmu v Evropě. Tento briefing se zabývá oblastmi, kde lze legislativu posílit. Navrhované změny vycházejí z dlouholetých zkušeností, detailního know-how a vědeckých poznatků spojených s dárcovstvím plazmy a jsou podloženy nově vznikajícími dárcovskými postupy. Aktualizovaná legislativa EU o krvi, související evropská legislativa i národní předpisy v oblasti veřejného zdraví tak musí:

• explicitně uznat jedinečnou povahu plazmy používané pro výrobu léčivých přípravků z plazmy (PDMP), neboť ta se zásadně liší od plné krve a jiných labilních krevních složek,

• podporovat politiku EU „otevřené strategické autonomie" a řešit závislost Evropy na plazmě z USA skrze podporu vytvoření silnějšího evropského ekosystému dárcovství plazmy.

4. Začátkem října se koná Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy. Jak mohou pacienti a pacientské organizace pomoci zvyšovat povědomí veřejnosti o důležitosti dárcovství? 

Mezinárodní týden dárcovství plazmy (International Plasma Awareness Week, zkratka IPAW) se každoročně koná v prvním říjnovém týdnu. Akce vznikla v roce 2013 jako společný projekt asociace PPTA a jejích členských organizací s cílem rozšířit povědomí o významu dárcovství plazmy. Mnoho lidí, kteří žijí se závažnými, chronickými a genetickými nemocemi, spoléhá při léčbě právě na plazmu; na rozdíl od klasických léčiv je zdrojem většiny plazmatických proteinových terapií právě lidská plazma.

Přestože jsou naše asociace a členové každý den vděční za každého člověka, který vyhrne rukáv, aby daroval plazmu a pomohl tím zachránit něčí život, IPAW je pro nás všechny týdnem věnovaným projevům díků a sdílení příběhů obětavých dárců. Letos se týden dárcovství koná od 2. do 6. října 2023.

A jak můžete sami pomoci?

Publikujte příspěvky na svých sociálních sítích s upozorněním na IPAW. Použít přitom můžete některý z následujících hashtagů:

#IPAW2023

#PlasmaDonorsSaveLives (Dárci plazmy zachraňují životy)

#EUNeedsMorePlasma

Více o pozitivních dopadech dárcovství plazmy se dozvíte na některé z našich webových stránek (seznam odkazů níže), kde si můžete přečíst o zkušenostech pacientů a dárců z první ruky a sdílet jejich příběhy mezi své přátele a rodinu.

  1. Chcete na závěr něco vzkázat komunitě pacientů s HAE Junior v České republice?

PPTA je hrdá na to, že léky jako C-1 inhibitor esterázy vyráběné z plazmy mohou významně zlepšit kvalitu života dítěte. Děti jsou naše budoucnost a je důležité sdílet jejich pacientské příběhy s lidmi, kteří mohou dostupnost léčby legislativně ovlivnit.

Dosažení stabilního a bezpečného přístupu k lidské plazmě od evropských dárců za účelem výroby kriticky důležitých léků pro evropské pacienty je společným cílem, pro nějž se vyslovila většina zdravotnických služeb ve většině zemí Evropské unie.

Evropští rozhodovací činitelé se potýkají s aktuálním vývojem v oblasti veřejného zdraví. Roste počet pacientů, kteří mohou využívat léky získané z plazmy. Lékařský výzkum odhaluje nové indikace, jež může plazma kontrolovat a léčit. Přesnější diagnostika také znamená, že je identifikováno více diagnóz a potíží léčitelných s pomocí plazmy.

Česká republika by měla být hlasem, jenž připomíná ostatním zemím, aby posílily své snahy o zvýšení odběru plazmy. Systém odběru v Česku by přitom měl být vzorem, který ukazuje, jak vedle sebe fungují veřejný a soukromý sektor a dárci mohou být kompenzováni příspěvkem s pevnou sazbou.

Maarten Van Baelen, výkonný ředitel PPTA Europe

Maarten pracuje ve funkci výkonného ředitele asociace PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association). Před nástupem do PPTA v roce 2019 pracoval jako Market Access Director (MSD) a Medical Affairs Manager ve společnosti Medicines for Europe – obchodní asociaci, jež zastupuje evropský generický, biosimilární a farmaceutický průmysl s přidanou hodnotou. V tomto období byl Maarten dále poradcem správní rady Evropské organizace pro ověřování léčiv (EMVO).

Po absolvování studia farmacie na KU Leuven v Belgii pracoval několik let na různých pozicích ve sféře medicíny, farmaceutickém průmyslu a zároveň jako lékárník. Maarten rovněž získal titul MBA na Solvay Brussels School Economics & Management a na École des Ponts Business School v Paříži.

Seznam odkazů:

www.GivingPlasma.org 

www.HowIsYourDay.org

www.EUNeedsMorePlasma.com

www.Donatingplasma.org

Kontakt

HAE Junior z.s.
Wichterlova 2372/8, 
Praha 8, 182 00
IČO 08749787

info (at) haejunior.cz

Kontakt pro novináře:
media (at) haejunior.cz
 

Napište nám

Podpoříte nás?

Vaše finanční dary můžete také posílat na náš bankovní účet 2001782429/2010.

Podporovatelé

PharmingTakedaKalvistaLekarna.cz
CSL BehringPatient worthyPhrase
ČEZ

Národní & Mezinárodní afiliace:

Logo EurodisAIPČeská asociace pro vzácná onemocněníPacientský hub
Národní zdravotnický informační portál
ERN RITA
Adalo Solutions s.r.o. © 2020 - 2024 | Všechna práva vyhrazena
Darujte
tady >>
Darujte tady >>